0x750x3000

NOWA INWESTYCJA - CENTRUM LOGISTYCZNE POSTOLICE

lokalizacja, elastyczność, jakość, ekologiaObiekty magazynowe usytuowano na skrzyżowaniu międzynarodowych, strategicznych szlaków komunikacyjnych, w centrum Europy. Dogodne połączenie z siecią transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, a w przyszłości także wodnego, będzie nie tylko gwarantować szybkość i elastyczność dostaw, ale także sprzyjać nawiązywaniu i podtrzymywaniu wielokierunkowych kontaktów handlowych.

Centrum logistyczne Postolice obejmuje dwa budynki klasy A, o łącznej powierzchni magazynowej 33.524 m2, oraz biurowej 2.621 m2, podzielone na powtarzalne segmenty do indywidualnej aranżacji przez klienta. Ta elastyczność adaptacji powierzchni pozwoli spełnić oczekiwania różnorodnej grupy odbiorców, zarówno tych poszukujących długo-, jak i krótkoterminowych kontraktów.

Zastosowanie nowatorskich rozwiązań technicznych takich jak, m.in. instalacja solarna - z ogniwami fotowoltaicznymi na dachach magazynów, zapewnią optymalizację użytkowania oraz oszczędność energii, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków ochrony środowiska.

Budowa Centrum zostanie rozpoczęta w III kwartale 2015 roku. Pierwszy budynek będzie oddany do użytkowania w II kwartale 2016 roku, natomiast drugi, zamykający całą inwestycję - w III kwartale 2016 roku. W tym samym czasie będzie uruchomiona instalacja, która przetworzy bezpośrednio energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, wieńcząca realizację "zielonych budynków".widok Centrum logistyczne PostoliceLOGIPOS S.A. ul. Kurzy Targ 5 50-103 Wrocław tel./ fax: +48 71 337 17 73 e-mail: biuro@logipos.pl
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000367996,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 8.961.510 PLN w całości opłacony,
NIP: 897-176-72-92; REGON: 021364183;
reprezentowana jednoosobowo przez Prezesa Zarządu Marka Kubit.


centrum logistyczne | logistyka | magazyny | produkcja | wynajem powierzchni magazynowych | magazyny do wynajęcia | magazyny południowa Polska | magazyny przy A4 | magazyny przy autostradzie | hurtownie | składy | budynki magazynowe | tereny inwestycyjne | tereny pod inwestycje | strefa ekonomiczna | składowanie | sortownie | magazyny koło Wrocławia | magazyny na Dolnym Śląsku | dolnośląskie magazyny


Copyright (c) 2015 logipos.pl