0x750x3000

Lokalizacja


Centrum logistyczne Postolice zostało zlokalizowane w miejscowości Postolice, w gminie Wądroże Wielkie, w województwie dolnośląskim, na terenie przylegającym bezpośrednio do autostrady A-4, w pobliżu zjazdu na drogę wojewódzką nr 345 (Strzegom - Środa Śląska), w odległości około 40 km od Wrocławia i 20 km od Legnicy.

Planowane w 2023 roku oddanie do użytku drogi ekspresowej S3 na całej jej długości od Świnoujścia do Lubawki, krzyżującej się z autostradą A-4 w niedalekiej odległości od inwestycji, dodatkowo zwiększy atrakcyjność lokalizacji obiektów magazynowych oraz dostępność do zachodnioeuropejskiej sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Usytuowanie Centrum przy jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych środkowej Europy zapewnia idealne warunki dla dostaw i dystrybucji magazynowanych produktów.

Niewielka odległość od Wrocławia, stolicy Dolnego Śląska i centrum naukowego, finansowego oraz kulturalnego regionu, gwarantuje szerokie zaplecze ekonomiczno - techniczne, oraz dostępność wykwalifikowanej kadry na potrzeby Inwestycji.

lokalizacja Centrum logistyczne Postolice

Zalety

- bezpośrednia bliskość autostrady A4, przebiegającej od granicy z Niemcami do granicy z Ukrainą

- 40 km od Wrocławia, stolicy Dolnego Śląska

- III Paneuropejski Korytarz Transportowy

- sąsiedztwo ważnego węzła kolejowego - połączenia z wieloma stolicami europejskimi, a także ważnymi ośrodkami naukowo-technicznymi i finansowymi regionu

- najbliższe lotnisko - Międzynarodowy Port Lotniczy we Wrocławiu

- trzy Specjalne Strefy Ekonomiczne - Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE)

- w rejonie inwestują największe światowe koncerny i marki jak: LG, Hewlett-Packard, Allied Irish Banks, Volvo, Toyota, Volkswagen, Wabco, Crédit Agricole, Bosch, 3M, Faurecia, Whirlpool, Maco Pharma, mieszczą się centrale Europejskiego Funduszu Leasingowego, FagorMastercook, Santander Consumer Bank, i American Restaurants - sieci KFC, Pizza Hut, Starbucks Coffee, Burger King, Rodeo Drive

- lokalizacja dogodna dla firm operujących w Europie Centralnej (Polska, Czechy, Słowacja i Niemcy), ze względu na jej usytuowanie u zbiegu głównych szlaków dystrybucyjnych.


Odległości

- Berlin - 350 km

- Bratysława - 410 km

- Drezno - 265 km

- Frankfurt - 675 km

- Hamburg - 580 km

- Lwów - 625 km

- Mińsk - 954 km

- Praga - 280 km

- Warszawa - 395 km

- Wiedeń - 400 km

- Wilno - 790 km

Centrum logistyczne Postolice odległościLOGIPOS S.A. ul. Karola Olszewskiego 155 51-647 Wrocław e-mail: biuro@logipos.pl
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000367996,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 8.962.750 PLN w całości opłacony,
NIP: 897-176-72-92; REGON: 021364183;
reprezentowana jednoosobowo przez Prezesa Zarządu Marka Kubit.


centrum logistyczne | logistyka | magazyny | produkcja | wynajem powierzchni magazynowych | magazyny do wynajęcia | magazyny południowa Polska | magazyny przy A4 | magazyny przy autostradzie | hurtownie | składy | budynki magazynowe | tereny inwestycyjne | tereny pod inwestycje | strefa ekonomiczna | składowanie | sortownie | magazyny koło Wrocławia | magazyny na Dolnym Śląsku | dolnośląskie magazyny


Copyright (c) 2022 logipos.pl