0x750x3000

O Centrum


Centrum logistyczne o łącznej powierzchni do wynajęcia 36.145 m2 przewiduje się do realizacji w dwóch etapach, jako pierwszy powstanie budynek "A", następnie budynek "B" - każdy wraz z niezbędną infrastrukturą i otoczeniem.

Udziały powierzchni przeznaczonych pod wynajem, w poddziale na etapy realizacji przedstawiono w poniższej tabeli.

powierzchnie przeznaczone pod wynajem [ m2] Etap A Etap B Całość
powierzchnie magazynowe 21 352 12 172 33 524
powierzchnie socjalno - biurowe 1 613 1 008 2 621
Razem 22 965 13 180 36 145W ramach pierwszego etapu zostanie zbudowany budynek magazynowy "A" obejmujący przestrzenie magazynowe i część socjalno-biurową o łącznej powierzchni wynajmowanej 22.965 m2, a ponadto związana z nim niezbędna infrastruktura, powierzchnie utwardzone z przeznaczeniem na miejsca postojowe, place manewrowe i drogi pożarowe, jak również niezbędny dojazd do obiektu oraz przyłącza energetyczne i wodne.

Roboty budowlane pierwszego etapu planuje się wykonać w czasie 9 miesięcy.

W ramach drugiego etapu zostanie zbudowany budynek magazynowy "B" obejmujący przestrzenie magazynowe i część socjalno-biurowa o łącznej powierzchni wynajmowanej 13.180 m2, ponadto związana z tym budynkiem niezbędna infrastruktura, powierzchnie utwardzone z przeznaczeniem na miejsca postojowe place manewrowe i drogi pożarowe.

Roboty budowlane drugiego etapu planuje się wykonać w czasie 7 miesięcy.

plan sytuacyjny - Centrum logistyczne Postolice


Zaawansowanie

Inwestycja zaplanowana do realizacji na gruncie o powierzchni ok. 9,2 ha należącym do spółki ma komplet koniecznych pozwoleń i uzgodnień oraz umów do prawidłowej jej realizacji, w tym:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym działki należące do spółki oznaczone numerami geodezyjnymi 19/5, 20/7 i 213/3 położone w obrębie wsi Postolice, przeznaczone są pod obiekty służące prowadzeniu działalności gospodarczej: usługowej, usługowo-produkcyjnej, naprawczej, a także magazynowej (w tym hurtownie i składy), wytwórczej i przetwórczej (przemysł i rzemiosło produkcyjne)

2. Informacja z dnia 23.04.2008r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotycząca określenia oddziaływania autostrady A-4 na działki nr 20/7, 19/5 i 213/3 obręb 0012. Postolice, gm. Wądroże Wielkie

3. Potwierdzenie z dnia 27.05.2008r. Wójta Gminy Wądroże Wielkie, że budowa Centrum logistycznego w Postolicach jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

4. Zezwolenie Wójta gminy Wądroże Wielkie z dnia 14.10.2008r. na lokalizację zjazdu z drogi gminnej oznaczonej numerami dz. Nr 209/1 obręb Postolice, dz. nr 1/1 obręb Budziszów Wielki oraz drogi gminnej dz. nr 2/10 na działki nr 19/5, 20/7, 213/3

5. Uchwała Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dn. 29.12.2008r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, na podstawie której spółka będzie zwolniona z płacenia podatku od nieruchomości przez okres 3 lat od zakończenia budowy

6. Decyzja Starosty Jaworskiego nr 16/09 z dnia 30.01.2009r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obiektu "Centrum logistyczne Postolice budynki magazynowo - logistyczno - usługowe wraz z niezbędną infrastrukturą"

7. Zawarta na okres 30-tu lat umowa dzierżawy gruntu przeznaczonego pod budowę drogi dojazdowej do obiektu Centrum Logistycznego w Postolicach

8. Protokół z 22.09.2009r. odbioru końcowego i przekazania przebudowy linii napowietrznej 20 kV nr L-261 w miejscowości Postolice

Inwestycja jest formalnie przygotowana do rozpoczęcia prac budowlanych, a ostatnim warunkiem ich rozpoczęcia jest zakończenie procesu pozyskiwania środków finansowych zapewniających obsługę wszystkich wydatków koniecznych do sprawnego zrealizowania budowy.Opis

Budynki magazynowe zaprojektowano według wymogów najwyższej klasy jakości "A", z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych, uwzględniających problemy ochrony środowiska. Parkingi będą ogrodzone i całodobowo strzeżone.

Zapewni się również możliwość rozbudowy i usprawnienia wynajmowanych powierzchni, wraz z rozwojem działalności Klienta (Najemcy), w tym:

- wielkość powierzchni przemysłowej - uzależniona od potrzeb operacyjnych Klienta

- wielkość powierzchni biurowej - standardowo na miejsce pracy dla jednego pracownika przeznacza się minimum 2 m2 powierzchni po podłodze oraz 13 m3 kubatury

- zmianę funkcji obiektu magazynowego na sortownię, lekką produkcję przemysłową.

Zgodnie z życzeniem Klienta przygotujemy i koordynujemy infrastrukturę technologiczną i techniczną służącą procesom operacyjnym.


Dane ogólne

- siatka słupów - 11,5 m x 25,0 m
- wysokość składowania - 10,5 m
- nośność posadzki - do 9 t
- przeładunek towarów - na każde 11,5 m długości budynków przypadają dwa doki z rampą przeładunkową
- klapy dymowe
- teren ogrodzony, utwardzony i wykończony kostką brukową
- ochrona całodobowa

rzut - Centrum logistyczne Postolice

Standard wykończenia:

Część magazynowa

- ściany - płyta warstwowa
- posadzki - posadzka przemysłowa
- doki - 3,0 m x 3,0 m w świetle, z dwoma oknami
- bramy - 4,0 m x 4,5 m segmentowe z jednym rzędem okien
- drzwi - stalowe
- regały w magazynach - wykonane dodatkowo na indywidualne zlecenie

Część biurowa

- ściany - tynk mineralny
- ściany działowe - gipsowo - kartonowe
- posadzki - gres/wykładzina dywanowa
- sufity - podwieszane
- drzwi - płycinowe
- toalety - płytki ceramiczne, armatura sanitarna

Media

- ogrzewanie - gazowe
- wentylacja - grawitacyjna
- możliwość instalacji klimatyzacji
- okablowanie komputerowe
- oświetlenie - 200 lux (część magazynowa), 500 lux (część biurowa)
- doświetlenie światłem dziennym - poprzez klapy dymowe
- oświetlenie placów manewrowych

Możliwości rozwoju

- modułowa konstrukcja umożliwiająca indywidualne dostosowanie powierzchni magazynowej i biurowej do potrzeb konkretnego klienta

- możliwość zwiększenia, lub zmniejszenia powierzchni magazynowej zależnie od zmiennych warunków ekonomiczno-gospodarczych, oraz sytuacji na rynku

Standard wykonania

- wysokiej jakości ściany osłonowe zapewniające optymalną izolację termiczną i akustyczną zarówno części biurowej jak i magazynowej

- posadzka przemysłowa o maksymalnej wytrzymałości zapewniająca możliwość pełnego wykorzystania regałów magazynowych

- profesjonalny system wysokiego składowania zapewniający optymalne wykorzystanie kubatury budynku

- system podciśnieniowy w odwadnianiu dachów budynków hal magazynowych redukujący ilość uciążliwych dla użytkowników magazynów wewnętrznych pionów spustowych

- zaawansowana technologia bram, ramp i doków przeładunkowych zapewniająca wysoki komfort użytkowania, bezpieczeństwo oraz szybkość i niską awaryjność obsługi.

Ochrona środowiska

- wykorzystanie płaskiej powierzchni dachów hal magazynowych poprzez usytuowanie na nich innowacyjnej technologii instalacji solarnej z ogniwami fotowoltaicznymi celem uzyskania czystej energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego

- zastosowanie oszczędnego w eksploatacji, mało awaryjnego, komfortowego w użytkowaniu, a zarazem ekologicznego ogrzewania hal magazynowych - za pomocą nowoczesnych promienników gazowych

- optymalne ocieplenie, przy zachowaniu szczelności budynków hal magazynowych, tworzącym komfort cieplny wewnątrz budynków przy jednoczesnym oszczędnym zużyciu energii.
Wyposażenie

Część magazynową zaprojektowano jako jednoprzestrzenną halę do składowania materiałów. Towar dostarczany będzie do magazynu bramami dokowymi i składowany na paletach umieszczonych na regałach. Projekt rozmieszczenia regałów w magazynie wykonany będzie indywidualnie przez każdego najemcę.

Transport w magazynach odbywać się będzie elektrycznymi wózkami widłowymi. Przy każdej części biurowej przewidziano miejsca do ładowania akumulatorów wózków widłowych.

Drogi wewnętrzne, place manewrowe i miejsca postojowe zaprojektowano z odprowadzeniem oczyszczonej wody deszczowej do zbiornika przeciwpożarowego i rowu melioracyjnego. Drogi przeciwpożarowe będą wykonane z nawierzchni przepuszczalnej.

Powierzchnie magazynowe o maksymalnej dostępnej powierzchni 33 524 m2, podzielono na segmenty o powierzchni od 2.400 do 3.400 m2, do indywidualnej aranżacji pod potrzeby Klienta.

Istnieje możliwość dopasowania wynajmowanych powierzchni (ich wielkości, rozmieszczenia czy oświetlenia) do indywidualnych wymagań Klienta.

Specyfikacja techniczna odpowiada budynkom magazynowym klasy A.
Dla środowiska

Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami związanymi z ochroną środowiska oraz przepisami, w tym: ustawie o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2007r. i ustawie prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. Nowoczesny projekt uwzględnia materiały budowlane i współczesne technologie przyjazne środowisku. Zaprojektowane zewnętrzne i wewnętrzne instalacje zapewnią optymalizację kosztów eksploatacyjnych dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na media, m.in. dzięki użyciu nowoczesnych instalacji i systemów.

Energooszczędne rurowe promienniki gazowe, ogrzewające bezpośrednio powierzchnie, nad którymi są usytuowane, nie powodują ogrzewania całego powietrza w obiekcie. Dzięki tej technologii uzyskuje się duże oszczędności energii, w stosunku do rozwiązań tradycyjnych - grzejników czy nagrzewnic.

Zaletami zastosowania promienników gazowych w halach magazynowych są:

- oszczędność paliwa, czyli niskie koszty eksploatacji obiektu
- bezawaryjność i niskie koszty konserwacji
- wysoka efektywność ogrzewania dużych powierzchni oraz szybki efekt grzania
- eliminacja unoszącego się kurzu i pyłu
- pełny komfort cieplny i stała wilgotność powietrza
- brak spalin wewnątrz pomieszczenia ogrzewanego.

Podciśnieniowy system odwodnienia dachów budynków magazynowych zmniejszający, ilości wpustów dachowych oraz pionów spustowych, zwiększa powierzchnię użytkową hal. Zastosowanie tego rozwiązania zmniejsza ryzyko nieodprowadzania wody zalegającej na dachach z powodu częstych niedrożności instalacji tradycyjnych oraz umożliwia wykonanie mniejszych spadków na dachach, a tym samym obniżenie wysokości budynku - w konsekwencji zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i ogrzewania.

Zadbano o energooszczędność budynków magazynowych poprzez optymalizację w trakcie projektowania:

- kubatury w wyniku zastosowania nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych, przy uwzględnieniu specyfiki obiektów wysokiego składowania

- izolacji cieplnej ścian i dachów.

Wody opadowe pochodzące z dużej powierzchni placów manewrowych, miejsc postojowych i dróg utwardzonych, po oczyszczeniu w instalacjach separujących oleje silnikowe i inne zanieczyszczenia, będą odprowadzane już jako czyste do zewnętrznych rowów melioracyjnych.

Projekt uzyskał pozytywne decyzje wodno prawną i środowiskową, co ostatecznie potwierdziło dostosowanie inwestycji do wysokich wymogów zawartych w przepisach związanych z ochroną środowiska.Miejsca pracy

Docelowo, do obsługi magazynów zatrudnionych będzie około 110 magazynierów i pracowników biurowych.

Ponadto, przewiduje się zatrudnienie pracowników zajmujących się utrzymaniem budynków i terenu (sprzątanie, odśnieżanie dachów, przeglądy techniczne i dozory, bieżące remonty i naprawy, utrzymanie zieleni, czystości, odśnieżanie terenu i dróg dojazdowych) oraz pracowników do ochrony obiektu.

Inwestycja wygeneruje dla regionu łącznie około 120 nowych miejsc pracy.widok Centrum logistyczne PostoliceLOGIPOS S.A. ul. Karola Olszewskiego 155 51-647 Wrocław e-mail: biuro@logipos.pl
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000367996,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 8.962.750 PLN w całości opłacony,
NIP: 897-176-72-92; REGON: 021364183;
reprezentowana jednoosobowo przez Prezesa Zarządu Marka Kubit.


centrum logistyczne | logistyka | magazyny | produkcja | wynajem powierzchni magazynowych | magazyny do wynajęcia | magazyny południowa Polska | magazyny przy A4 | magazyny przy autostradzie | hurtownie | składy | budynki magazynowe | tereny inwestycyjne | tereny pod inwestycje | strefa ekonomiczna | składowanie | sortownie | magazyny koło Wrocławia | magazyny na Dolnym Śląsku | dolnośląskie magazyny


Copyright (c) 2022 logipos.pl