0x750x3000

Spółka


LOGIPOS spółka akcyjna została zawiązana i zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w drugiej połowie 2010 roku.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał ją w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000367996.
Spółka posiada NIP: 8971767292 i numer REGON: 021364183.

Obecnie kapitał zakładowy Logipos S.A. wynosi 8.962.750 PLN, który jest w całości opłacony.Władze

Zarząd

Spółka jest reprezentowana jednoosobowo przez Prezesa Zarządu Marka Kubit, posiadającego wieloletnie doświadczenie krajowe i zagraniczne w wykonawstwie obiektów przemysłowych, ich nadzorze inwestycyjnym oraz projektowaniu - przy realizacji obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowych w Polsce, Czechach oraz w Niemczech.

Rada nadzorcza

Skład Rady nadzorczej jest obecnie trzyosobowy:

- Dr Jürgen Herrmann - przewodniczący

- arch. Agnieszka Kubit

- Izabela Świderska
Rozwój

Spółka koncentruje działania, które pozwolą jej umocnić pozycję na rynku usług logistycznych, początkowo na przyległych terenach inwestycyjnych, a następnie w innych atrakcyjnych regionach Polski.

Główne cele strategiczne spółki to:

- realizacja inwestycji w wyznaczonych ramach czasu i kosztów

- prowadzenie skutecznej polityki sprzedażowej zapewniającej maksymalny zysk (brak pustostanów)

- koncentracja na jakości oferowanych usług

- prowadzenie zintensyfikowanych działań marketingowych mającymi dostosować oferty do potrzeb Klienta

- ustalenie atrakcyjnej ceny

- zapewnienie komunikacji i właściwej polityki informacyjnej celem skutecznego docierania do wszystkich potencjalnych Klientów oraz promowania "Centrum logistyczne Postolice" w kraju i za granicą

- społeczna odpowiedzialność, która jest ważnym elementem w strategii i działaniu firmy, gdyż przyjęte rozwiązania już na etapie planowania inwestycji, jej realizacji i funkcjonowania, mają na celu kształtowanie pozytywnych relacji ze wszystkimi interesariuszami przedsiębiorstwa i środowiskiem naturalnym

- współpraca z lokalnymi władzami, dzięki której spółka sprawnie otrzymała wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje, a uzyskane wsparcie władz lokalnych zaowocowało między innymi pozytywnymi decyzjami Starosty Powiatu Jaworskiego, koniecznymi do wykonania nowoczesnego dojazdu do planowanej inwestycji

- działania informacyjne wskutek których wspólnie z władzami lokalnymi zostało wytworzone przyjazne nastawienie lokalnej społeczności do planowanej inwestycji.
widok Centrum logistyczne PostoliceLOGIPOS S.A. ul. Karola Olszewskiego 155 51-647 Wrocław e-mail: biuro@logipos.pl
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000367996,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 8.962.750 PLN w całości opłacony,
NIP: 897-176-72-92; REGON: 021364183;
reprezentowana jednoosobowo przez Prezesa Zarządu Marka Kubit.


centrum logistyczne | logistyka | magazyny | produkcja | wynajem powierzchni magazynowych | magazyny do wynajęcia | magazyny południowa Polska | magazyny przy A4 | magazyny przy autostradzie | hurtownie | składy | budynki magazynowe | tereny inwestycyjne | tereny pod inwestycje | strefa ekonomiczna | składowanie | sortownie | magazyny koło Wrocławia | magazyny na Dolnym Śląsku | dolnośląskie magazyny


Copyright (c) 2022 logipos.pl